Pogoji uporabe spletne strani

Za dostop do in uporabo spletne strani www.noemiecosmetics.com (v nadaljevanju "spletna stran NOÉMIE") in informacij, gradiv, izdelkov in storitev, ki so na voljo prek spletne strani NOÉMIE, veljajo ti pogoji uporabe spletne strani. 
Dodatno veljajo za člane kluba NOÉMIE in NOÉMIE neodvisne distributerje še splošni pogoji poslovanja družbe NOEMIE d.o.o.
Pogoji uporabe spletne strani se lahko občasno spreminjajo. Posodobljene verzije bodo objavljene na spletni strani NOÉMIE in veljajo s takojšnjim učinkom. Pred uporabo spletne strani vedno preverite, če so bili pogoji uporabe spletne strani posodobljeni oziroma spremenjeni. 
Na spletni strani so na voljo informacije o družbi NOEMIE d.o.o., poslovni priložnosti ter izdelkih in storitvah, ki jih družba NOEMIE d.o.o. ponuja. Spletna stran je namenjena izključno uporabnikom iz Republike Slovenije in se zanjo uporablja slovenski pravni red. Družba NOEMIE d.o.o. zavrača vsako odgovornost in jamstvo v zvezi z uporabo te spletne strani iz drugih držav.

1. Z geslom zaščiteni deli spletne strani NOÉMIE

Z geslom zaščiteni deli spletne strani so namenjeni izključno članom kluba NOÉMIE in neodvisnim distributerjem. Če ne poznate NOÉMIE neodvisnega distributerja in bi želeli stopiti v stik z njim, uporabite kontakni obrazec na spletni strani.
Pomembni varnostni napotki: vaše uporabniške podatke ne posredujte tretjim osebam in jih ustrezno zaščitite pred nepooblaščeno uporabo. Če sumite, da kdo nepooblaščeno uporablja vaš uporabniški račun, o tem nemudoma obvestite družbo NOÉMIE d.o.o. Družba NOEMIE d.o.o. zavrača vsako odgovornost v zvezi s škodo, povzročeno z nepravilno oziroma neodgovorno uporabo uporabniških podatkov.

2. Varstvo osebnih podatkov in politika zasebnosti

Z vsemi osebnimi podatki, ki bodo družbi NOEMIE d.o.o. posredovani med uporabo spletne strani, se bo ravnalo v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Uporabnik spletne strani soglaša, da lahko družba NOEMIE d.o.o. njegove osebne podatke uporablja za in v okviru nemotenega delovanja poslovnega sistema kluba NOÉMIE, izboljšanje uporabniške izkušnje in komunikacijo z uporabnikom na njegovo zahtevo.
Družba NOEMIE d.o.o. bo, na pisno zahtevo uporabnika spletnega mesta, njegove podatke izbrisala iz svoje evidence oziroma jih bo uporabljala zgolj še za za namene izvrševanja obveznosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Vsi podatki, ki jih posredujete družbi NOEMIE d.o.o. med uporabo spletne strani, morajo biti točni, popolni in veljavni. V prmeru utemeljenega suma, da ste nam posredovali napačne, nepopolne ali neveljavne podatke, se lahko omeji ali blokira dostop do spletne strani.

3. Avtorske pravice in uporaba gradiv na spletni strani NOÉMIE

Spletna stran NOÉMIE in gradiva na njej so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine vključno z avtorskimi pravicami, trgovskimi imeni in znamkami, vključno z imenom »NOÉMIE« in NOÉMIE logom, ter so v lasti družba NOEMIE d.o.o. oziroma jih družba NOEMIE d.o.o. uporablja na podlagi licenčne pogodbe ali z dovoljenjem lastnika. Gradiva, zaščitena s pravicami intelektualne lastnine, vključujejo oblikovanje, izdelavo, videz, izgled, grafiko, fotografije, slike, članke, zgodbe in druga gradiva, ki so na voljo na spletni strani NOÉMIE.
Reprodukcija, distribucija, objava ali drugačna predstavitev gradiv spletne strani je dovoljena le s predhodnim pisnim dovoljenjem družbe NOEMIE d.o.o. Družba NOEMIE d.o.o. brez predhodnega pisnega dovoljenja podeljuje, članom in neodvisnim distributerjem poslovnega sistema NOÉMIE, omejeno, neizključno in preklicno licenco za uporabo vsebin spletne strani, izključno za namene promoviranja in trženja izdelkov iz prodajnega programa, ki ga trži družba NOEMIE d.o.o., pod pogojem, da gradiv ne bodo spreminjali. V kolikor imate dodatna vprašanja glede uporabe vsebin spletne strani, nas prosimo kontaktirajte preko kontaktnega obrazca.
Pravica uporabe z geslom zaščitenih delov spletne strani NOÉMIE preneha s prekinitvijo sodelovanja, brez kakršnihkoli predhodnih ali nadaljnjih dejanj s strani družbe NOEMIE d.o.o. V primeru prekinitve sodelovanja mora član kluba NOÉMIE ali neodvisni distributer nemudoma izbrisati ali drugače uničiti vsa shranjena, natisnjena ali razmnožena gradiva, ki jih poseduje.

 

4. Povezave do drugih spletnih strani s spletne strani NOÉMIE

Na spletni strani lahko uporabljamo povezave do drugih spletnih strani, ki pa niso pod našim nadzorom. Ne odgovarjamo in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za informacije ali gradiva, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb. Prav tako ne odgovarjamo za vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali ali so bili zbrani na spletnih straneh tretjih oseb.

5. Povezave iz drugih spletnih strani do spletne strani NOÉMIE

Za vstavljanje povezav iz spletnih strani tretjih oseb na spletno stran www.noemiecosmetics.com je potrebno predhodno pisno soglasje družbe NOEMIE d.o.o. Za več informacij nas prosimo kontaktirajte preko kontaktnega obrazca.

6. Omejitev odgovornosti, izjava o zavrnitvi odgovornosti in nadomestilu škode

V obsegu, kot to predvideva veljavna zakonodaja, družba NOEMIE d.o.o. oziroma z njim povezane osebe ne prevzemajo odgovornosti za nobeno neposredno, posredno, posledično ali drugo škodo, vključno, vendar ne omejeno na premoženjsko škodo, nezmožnost uporabe, izgubo poslovanja, gospodarsko izgubo, izgubo podatkov ali izgubo dobička, ki bi nastala zaradi ali v povezavi z vašo uporabo ali dostopanjem do oziroma nezmožnosti uporabe ali dostopa do spletne strani NOÉMIE ali njenih vsebin.
Družba NOEMIE d.o.o. si bo prizadevala zagotoviti točnost in pravilnost vseh vsebin na spletni strani. Kljub temu pa lahko pride do napak, zato družba NOEMIE d.o.o. ne jamči za točnost vsebin in ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva za točnost, popolnost ali pristnost katerekoli vsebine na spletni strani. Ne jamčimo, da bo delovanje splete strani NOÉMIE brez prekinitev ali napak oziroma, da bo spletna stran varna pred virusi ali drugimi elementi, ki so lahko škodljivi za opremo ali programsko opremo. Družba NOEMIE d.o.o. ne jamči, da bo spletna stran združljiva z opremo in programsko opremo, ki jo uporabljate, ter ne jamči, da bo spletna stran na voljo neprekinjeno ves čas ali ob določeni uri.
Strinjate se, da boste družbo NOEMIE d.o.o. in z njo povezane osebe zaščitili pred odgovornostjo in jim povrnili oziroma nadomestili vso škodo, povezano bodisi z vašo kršitvijo pogojev uporabe spletne strani bodisi vašo uporabo spletne strani NOÉMIE.

7. Omejitev ali blokiranje dostopa do spletne strani NOÉMIE  kot posledica kršitve pogojev uporabe spletne strani

V primeru kršitve pogojev uporabe spletne strani, še posebej v primeru uporabe spletne strani NOÉMIE ali posameznega dela spletne strani NOÉMIE za drugačne namene od predvidenega, se dostop do spletne strani lahko omeji ali blokira.
Družba NOEMIE d.o.o. si pridržuje pravico do delne ali popolne spremembe, blokade ali ukinitve spletne strani ali njenih vsebin kadarkoli in iz kateregakoli razloga.

8. Izbira prava, sodna pristojnost in krajevna pristojnost sodišča

Za uporabo spletne strani NOÉMIE in pogojev uporabe spletne strani velja zakonodaja Republike Slovenije. Če ni z zakonom določeno drugače, imajo sodišča v Sloveniji izključno sodno in krajevno pristojnost za vse spore, ki bi izhajali ali bili kakorkoli povezani z uporabo spletne strani NOÉMIE ali teh pogojev uporabe spletne strani.